Lokale socjalne i komunalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM - PATRYKI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gm

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Purda, Szczęsne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t. j.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 t. j.), podaje się do publicznej wiadomości

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda

Purda, dnia 5 grudnia 2016 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda Do tutejszego urzędu wpłynęły dwa wnioski o przydział lokalu socjalnego. Złożyli je: Pan Piotr Wallends