Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Purda, 25 lutego 2020 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 28 s

Informacja dotycząca rejestru danych kontaktowych

Kategoria sprawy: Rejestr Danych Kontaktowych Komórka odpowiedzialna: Ewidencja Ludności Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Purdzie, pokój nr 6 Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania. Kto może...

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! Informacja o oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019

1. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od...

Informacja o godzinach pracy Urzedu Stanu Cywilnego w dniach 24 i 27.12.2019 r.

Wójt Gminy Purda informuję, że Urząd Stanu Cywilnego 24 grudnia 2019 r. czynny będzie w godzinach 7:30 - 15:30 27 grudnia 2019 r. czynny będzie w godzinach 7:30 - 14:00

UWAGA ZMIANY CZASU PRACY URZĘDU GMINY 24 i 27 grudnia 2019 r. !!!

Informujemy, że dnia 27 grudnia Urząd Gminy będzie nieczynny! Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników 7 grudnia 2019 r. (sobota). Jednocześnie informujemy, że dnia 24 grudnia 2019 r.(wtorek) Urząd Gminy czynny będzie w godzinach 7:30 - 15:30.

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2019

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2019 Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Purda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli publicznych wynosi: 884,24 zł miesięczni