Lokale socjalne i komunalne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Purda 12/2

Purda, dnia 10 lipca 2017 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 12 w miejscowości Purda, gmina Purda

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda

Purda, dnia 12 czerwca 2017 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda

Bezczynszowe mieszkanie czeka na nowych lokatorów!!! Giławy

Bezczynszowe mieszkanie czeka na nowych lokatorów!!! Podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym budynku mieszkalnym o numerze porządkowym 20, położonym w miejscowości Giławy na terenie Gminy Purda ! Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi ok. 71 m2

Informacja o wolnych lokalach komunalnych - Purda, Szczesne

Wójt Gminy Purda działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM - PATRYKI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gm

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Purda, Szczęsne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t. j.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 t. j.), podaje się do publicznej wiadomości