Lokale socjalne i komunalne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego z możliwością adaptacji na lokale komunalne w miejscowości Marcinkowo

Purda, dnia 5 czerwca 2018 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego

Informacja o wolnych pomieszczeniach z możliwością adaptacji na lokale komunalne, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego - Marcinkowo

Wójt Gminy Purda działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących...