Lokale socjalne i komunalne

Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych - Purda, Nowa Kaletka

Wójt Gminy Purda

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 611) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wolnych lokalach mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminnego
z przeznaczeniem na lokale socjalne

i informuje o naborze wniosków na przedmiotowe lokale

 

  1. Lokal mieszkalny numer 2 położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym 12 w miejscowości Purda, gmina Purda, posadowionym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 526 o powierzchni 0,1517 ha, dla której Sąd Rejonowy
    w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00120978/6.

1.1.            Powierzchnia lokalu wynosi 42,72 m2.

1.2.            Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych.

1.3.            Lokal przeznaczony na cele mieszkalne, położony jest na pierwszym piętrze budynku. W skład lokalu wchodzi: przedpokój, łazienka, kuchnia, 2 pokoje oraz
1 pokój zaaranżowany z poddasza, pomieszczenie gospodarcze. Na wyposażeniu lokalu są: 3 tapczany, łóżko wysuwne, szafa czterodrzwiowa, biurko, zlew dwukomorowy kuchenny z baterią oraz w całości wyposażona łazienka. Lokal mieszkalny nie wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

1.4.            Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania.

1.5.            Obowiązujący czynsz najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/ m2 miesięcznie.

1.6.            Do podanej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego, opisanego w punkcie 1 niniejszej informacji dolicza się opłatę za centralne ogrzewanie.

 

  1. Lokal mieszkalny numer 1 położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym 26 w miejscowości Nowa Kaletka, gmina Purda, posadowionym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/9 o powierzchni 0,3625 ha, dla której Sąd Rejonowy
    w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00077648/7

2.1.            Powierzchnia lokalu wynosi 55,00 m2.

2.2.            Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych.

2.3.            Lokal przeznaczony na cele mieszkalne, położony na parterze budynku. W skład lokalu wchodzi: dwa pokoje, kuchnia oraz łazienka. Na wyposażeniu lokalu są: szafki kuchenne wraz ze zlewem dwukomorowym i baterią, dwie umywalki
z bateriami, dwie miski ustępowe ze spłuczkami, prysznic murowany wyłożony płytkami wraz z brodzikiem. Każde pomieszczenie wyposażone w oprawy oświetleniowe. Lokal mieszkalny nie wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

2.4.            Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania.

2.5.            Obowiązujący czynsz najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/m2 miesięcznie.

2.6.            Do podanej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego, opisanego w punkcie 2 niniejszej informacji dolicza się opłatę za centralne ogrzewanie.

 

Najemca ma obowiązek zawrzeć z odpowiednimi podmootami umowy, na dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór nieczystości stałych i płynnch.

Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu najmu, opłat za centralne ogrzewanie, opłat za media, wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem niniejszej umowy, obowiązujących właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym kosztów ubezpieczenia obowiązkowego oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Terminy wnoszenia opłat oraz ich aktualizacjie zostaną ustalone i zapisane w umowie najmu lokalu.

Nieruchomości opisane powyżej nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania niniejszej informacji bez podania przyczyny.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Purdzie - parter, pokój nr 1, Purda 19, 11-030 Purda.

  1. 1.      Wymagane dokumenty:

1)  Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu – Załącznik nr 1.

2) Dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikowanym do uzyskania lokalu socjalnego.

3)  Oświadczenie o stanie majątkowym.

4)  Inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną.

  1. 2.      Wzór wniosku w załączeniu do pobrania na stronie internetowej Gminy Purda; www.purda.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.purda.pl  oraz w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 1.

 

Osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego proszone są o złożenie wniosku
do dnia 24 września 2020 roku do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się w pokoju nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie
(woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

 

 

 

 

Data publikacji: 3 września 2020 roku

Osoba do kontaktu:

Danuta Jankowska, tel: 89 522 89 62

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.09.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2020 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 78
03 września 2020 14:06 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_wniosek_o_przydzial_lokalu_mieszkalnego_03092020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2020 14:05 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [informacja_o_naborze_wnioskow_na_wolne_lokale_03092020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2020 14:04 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)