Lokale socjalne i komunalne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W NAJEM

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz  przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkalnych oraz w dzierżawę gruntów przynależnych do lokalu:

 

 1. Lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 35 w miejscowości Prejłowo usytuowany na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/4 o powierzchni 0,2734 ha, obręb Prejłowo, gmina Purda, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KW OL1O/00010554/4, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako lokal socjalny. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61,12 m2.
  Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, wiatrołapu oraz  łazienki z toaletą. Do lokalu mieszkalnego przynależy grunt o powierzchni 0,1367 ha.

 • oddanie w najem i dzierżawę na czas określony do 3 lat,

 • cena czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/m2  miesięcznie,

 • stawka czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 0,04 zł netto/m2 rocznie.

  Standard techniczny oraz standard wykończenia lokalu jest dobry.

   

 1. Lokal mieszkalny zlokalizowany w kontenerze mieszkalnym numer 2 usytuowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 329/15 o powierzchni 0,0798 ha,
  w miejscowości Patryki, gmina Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KW OL1O/00136862/5 , zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako lokal socjalny. Powierzchnia lokalu wynosi 15,00 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, w tym jeden
  z aneksem kuchennym. wiatrołapu oraz  łazienki z toaletą. Do lokalu mieszkalnego przynależy grunt o powierzchni 181,5 m2.

 • oddanie w najem i dzierżawę na czas określony do 3 lat.

 • cena czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/m2  miesięcznie,

 • stawka czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 0,04 zł netto/m2 rocznie.

  Standard techniczny oraz standard wykończenia lokalu jest dobry.

   

 1. Lokal mieszkalny zlokalizowany w kontenerze mieszkalnym numer 4 usytuowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 329/15 o powierzchni 0,0798 ha,
  w miejscowości Patryki, gmina Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KW OL1O/00136862/5 , zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako lokal socjalny. Powierzchnia lokalu wynosi 15,00 m2. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi,
  w tym jeden z aneksem kuchennym. wiatrołapu oraz łazienki z toaletą. Do lokalu mieszkalnego przynależy grunt o powierzchni 181,5 m2.

 • oddanie w najem i dzierżawę na czas określony do 3 lat.  

 • cena czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/m2  miesięcznie,

 • stawka czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 0,04 zł netto/m2 rocznie.

  Standard techniczny oraz standard wykończenia lokalu jest dobry.

  Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III ksiąg wieczystych oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

   

  Oddanie w najem lokali mieszkalnych będących przedmiotem umowy najmu nastąpi zgodnie
  z Uchwałą nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda i Zarządzeniem nr 76/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości, czynszu najmu lokali oraz czynszu pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, stanowiących zasób Gminy Purda. Najemca będzie zobowiązany w umowie najmu złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni lokalu mieszkalnego. Natomiast jeżeli po zawarciu umowy najmu w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego rzeczoznawcę okaże się,
  że powierzchnia przedmiotowego lokalu jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wykonanie ponownej inwentaryzacji lokalu mieszkalnego może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Najemcy.

   

  Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

   

  Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem i dzierżawę Zarządzeniem
  Nr 56/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę.

   

   

  Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
  od dnia 14 kwietnia 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku

   

  Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

   

   

   

  Purda, dnia 8.04.2020 roku.

  Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2020 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 216
09 kwietnia 2020 14:13 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [wykaz_lokale_mieszkalne_prejlowo_35_patryki_16_2_16_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2020 14:13 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)