Lokale socjalne i komunalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wolnych lokalach mieszkalnych - Purda, Nowa Kaletka

Wójt Gminy Purda działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 611) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ Działając na podstawie art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Działając na podstawie art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Klewki, Marcinkowo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania...

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego z możliwością adaptacji na lokale komunalne w miejscowości Marcinkowo

Purda, dnia 5 czerwca 2018 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego

Informacja o wolnych pomieszczeniach z możliwością adaptacji na lokale komunalne, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego - Marcinkowo

Wójt Gminy Purda działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących...

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Purda 12/2

Purda, dnia 10 lipca 2017 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 12 w miejscowości Purda, gmina Purda

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda

Purda, dnia 12 czerwca 2017 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda

Bezczynszowe mieszkanie czeka na nowych lokatorów!!! Giławy

Bezczynszowe mieszkanie czeka na nowych lokatorów!!! Podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym budynku mieszkalnym o numerze porządkowym 20, położonym w miejscowości Giławy na terenie Gminy Purda ! Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi ok. 71 m2

Informacja o wolnych lokalach komunalnych - Purda, Szczesne

Wójt Gminy Purda działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących...