Lokale socjalne i komunalne

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda

 

Purda, dnia 12 czerwca 2017 roku

 

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda

 

Do tutejszego urzędu wpłynął jeden wniosek o przydział przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Złożyła go Pani Katarzyna Żurawska. Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie oraz zawierał wszystkie niezbędne elementy. Dochód wnioskodawcy w myśl art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966) wynosi 0 zł.

Zostały dokonane oględziny lokalu, obecnie zajmowanego przez osobę ubiegającą się o wynajęcie lokalu, uzyskano opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z której wynika, że wnioskodawca ma na swoim utrzymaniu sześcioro dzieci oraz  przebywa w złych warunkach mieszkaniowych. Ponadto przedstawione zostało oświadczenie z którego wynika, że wnioskodawca otrzymuje zasiłki.

Ze względu na całokształt okoliczności faktycznych i prawnych oraz możliwości finansowych Komisja Mieszkaniowa rozstrzygła o przyznaniu wolnego lokalu mieszkalnego Pani Katarzynie Żurawskiej.

W terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Komisji Mieszkaniowej nie wpłynęło żadne odwołanie.

Mając powyższe na uwadze, przychylam się do rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o numerze 1 znajdującego się w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda zostanie zawarta z Panią Katarzyną Żurawską.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dawidczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2017 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1187
12 czerwca 2017 14:23 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [skan_decyzja_pana_wojta_lokal_szczesne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2017 14:22 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)