Lokale socjalne i komunalne

Informacja o wolnych lokalach komunalnych - Purda, Szczesne

Wójt Gminy Purda

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wolnych lokalach komunalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminnego i informuje o naborze wniosków na przedmiotowe lokale

 

  1. Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny numer 2 położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym 12 w miejscowości Purda, gmina Purda na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 523 o powierzchni 0,0822 ha, numer KW OL1O/00120978/6. Powierzchnia lokalu wynosi 42,72 m2 – obowiązujący czynsz najmu lokalu mieszkalnego wynosi 2,00 zł netto/ m2 miesięcznie.

 

Lokal przeznaczony na cele mieszkalne, położony jest na pierwszym piętrze budynku. W skład lokalu wchodzi: korytarz, przedpokój, łazienka, aneks kuchenny, 2 pokoje oraz 1 pokój zaaranżowany z poddasza. Lokal mieszkalny wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Na wyposażeniu lokalu są szafki kuchenne wraz ze zlewem i bateriami, narożny wypoczynek, tapczan, wersalka i w części wyposażona łazienka. Wyposażenie jest w złym stanie technicznym. Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania.

 

  1. Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny numer 1 położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 191/7 o powierzchni 0,1496 ha, numer KW OL1O/00167034/8. Powierzchnia lokalu wynosi 55,00 m2. Obowiązujący czynsz najmu lokalu mieszkalnego wynosi 2,00 zł netto/ m2 miesięcznie.

 

Lokal przeznaczony na cele mieszkalne. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, korytarz oraz przedpokój. Lokal mieszkalny jest w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu na koszt przyszłego najemcy. Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Do nieruchomości przynależy grunt o powierzchni 0,1496 ha na który należy zawrzeć umowę dzierżawy – stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł netto/m2 rocznie. Powierzchnia przynależnego ganku wynosi 7,14 m2.
Na przedmiotowej działce znajduje się studnia głębinowa.

Do podanych stawek czynszu najmu lokali komunalnych przedstawionych w punkcie 1 i 2 oraz stawki czynszu dzierżawnego gruntu przedstawionego w punkcie 2 niniejszej informacji dolicza się opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

Terminy wnoszenia opłat oraz ich aktualizacji zostaną ustalone i zapisane w umowie najmu i umowie dzierżawy przedmiotowych nieruchomości.

Nieruchomości opisane powyżej nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Purdzie - parter, pokój nr 1, Purda 19, 11-030 Purda.

  1. 1.      Wymagane dokumenty:

1)  Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu – Załącznik nr 1.

2) Dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikowanym do uzyskania lokalu komunalnego.

3)  Oświadczenie o stanie majątkowym.

4)  Inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną.

  1. 2.      Wzór wniosku w załączeniu do pobrania na stronie internetowej Gminy Purda; www.purda.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.purda.pl  oraz w Urzędzie Gminy w Purdzie
    w pokoju nr 1.

 

Osoby ubiegające się o przydział lokalu komunalnego proszone są o złożenie wniosku
do dnia 19 kwietnia 2017 roku do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się w pokoju nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie
(woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 28 marca 2017 roku

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Dawidczyk

tel: 89 522 89 62

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.03.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dawidczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2017 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1538
28 marca 2017 08:12 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__wniosek_o_przydzial_lokalu_mieszkalnego_ug_purda_2803 2017.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2017 08:12 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [informacja_28032017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2017 08:11 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)