Lokale socjalne i komunalne

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Purda 12/2

 

Purda, dnia 10 lipca 2017 roku

 

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 12 w miejscowości Purda, gmina Purda

 

Do tutejszego urzędu wpłynęło dziewięć wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Złożyli je: Pani Stanisława Zieńko, Pani Marta Mikołajczuk, Pani Emilia Pykało, Pani Malwina Adamowska, Pani Katarzyna Żurawska, Pan Krzysztof Kalinowski, Pani Monika Abramczyk, Pani Katarzyna Urbańska, Pani Dorota Figurska. Wszystkie wnioski zostały złożone w wyznaczonym terminie oraz zawierały wszystkie niezbędne elementy. Dochód wnioskodawców w myśl art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966) wynosi w rozliczeniu miesięcznym na jednego członka rodziny kolejno:
Pani Stanisława Zieńko – 0 zł, Pani Marta Mikołajczuk 355,67 zł, Pani Emilia Pykało – 820,90 zł, Pani Malwina Adamowska – 425,00 zł, Pani Katarzyna Żurawska – 0 zł, Pan Krzysztof Kalinowski – 1050,00 zł, Pani Monika Abramczyk – 2205,00 zł, Pani Katarzyna Urbańska – 757,83 zł, Pani Dorota Figurska – 0 zł.

Zostały dokonane oględziny lokali, obecnie zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu, uzyskano opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z której wynika:

Pani Stanisława Zieńko jest rodziną zastępczą dla pięciorga swoich niepełnoletnich wnucząt. Wnioskodawca mieszka wraz z dziećmi oraz konkubentem Panem Ryszardem Siwek w domu w Nowej Wsi na terenie gminy Purda, który jest z złym stanie technicznym. Ściany budynku są popękane, dach budynku jest pokryty eternitem, który jest nieszczelny przez co notorycznie zalewane są pomieszkania w których mieszka rodzina. Według opinii pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Purdzie budynek nie nadaje się do zamieszkania.

Pani Marta Mikołajczuk mieszka w wynajmowanym mieszkaniu w bloku, położonym
w miejscowości Olsztyn wraz z czwórką swoich dzieci oraz mężem Panem Adamem Mikołajczuk. Z opinii uzyskanej od pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie wynika, że wynajmowane mieszkanie jest w ogólnym dobrym stanie technicznym, jednakże zwrócono uwagę na nieprawidłowe ocieplenie ścian, przez
co widoczna jest pleśń w rogach poszczególnych ścian pomieszczeń. Zajmowany lokal wydaje się być niedostosowany pod względem niedostatecznej ilości powierzchni użytkowej pomieszczeń, w związku z czym pracownik socjalny przeprowadzający wizję terenową zaleca zmianę dotychczasowego miejsca pobytu z tego powodu.

Z oględzin dokonanych przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie wynika, że Pani Emilia Pykało ma na utrzymaniu dwójkę swoich dzieci. Mieszka w mieszkaniu zajmowanym przez osiem osób, co stanowi nadmierną ilość osób
w stosunku do przypadającej powierzchni użytkowej lokalu. Lokal wymaga odnowienia.

Pani Malwina Adamowska obecnie mieszka wspólnie z córką w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i ich Dzieci w Olsztynie. Zamieszkuje w jednym pokoju z drugą podopieczną oraz dwójką jej dzieci. Z opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie wynika, że jej sytuacja mieszkaniowa jest zła, przez co wymaga wsparcia mieszkaniowego.

Pani Katarzyna Żurawska wraz z szóstką swoich dzieci mieszka na poddaszu w mieszkaniu należącym do swojej matki w miejscowości Marcinkowo, na terenie gminy Purda. Przedmiotowe mieszkanie z racji usytuowania na poddaszu ma małą powierzchnię użytkową. Mieszkanie jest zadbane i czyste.  Zajmowane mieszkanie jest niedostosowane ze względu na zbyt małą powierzchnię użytkową przypadającą na jedną osobę.

Pan Krzysztof Kalinowski wraz ze swoją rodziną mieszka w kontenerze socjalnym w miejscowości Patryki na terenie gminy Purda. Z opinii uzyskanej przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie wynika, że zasadne jest przyznanie wnioskowanego lokalu mieszkalnego.

Z przeprowadzonej wizji terenowej wynika, że Pani Monika Abramczyk wraz ze swoim synem mieszka w mieszkaniu o bardzo dobrym stanie technicznym, jednakże brak podpisanej umowy najmu na czas nieokreślony nie daje poczucia stabilności i bezpieczeństwa rodzinie.

Pani Katarzyna Urbańska mieszka wraz z pięciorgiem swoich dzieci oraz konkubentem Panem Grzegorzem Kozłowskim w dwupokojowym mieszkaniu. Powierzchnia użytkowa lokalu jest zbyt mała w przeliczeniu na jedną osobę. W lokalu mieszkalnym widoczna jest wilgoć
i grzyb.

Pani Dorota Figurska mieszka z dwójką swoich dzieci oraz mężem w wynajmowanym mieszkaniu w Kieźlinach, warunki mieszkaniowe nie budzą zastrzeżeń, jest czysto i schludnie. Rodzina deklaruje chęć powrotu na teren gminy Purda.

Ze względu na całokształt okoliczności faktycznych i prawnych oraz możliwości finansowych Komisja Mieszkaniowa rozstrzygła o przyznaniu wolnego lokalu mieszkalnego
Pani Stanisławie Zieńko.

W terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Komisji Mieszkaniowej wpłynęło jedne  odwołanie, złożone przez Panią Martę Mikołajczuk. Dotyczyło ono prośby o ponowne rozpatrzenie wszystkich okoliczności faktycznych, mających wpływ na decyzję Komisji Mieszkaniowej oraz przyznanie przedmiotowego lokalu Pani Mikołajczuk. Ponownie przeanalizowano sytuację rodzinną i materialną wnioskodawców, jednakże odwołanie uznano za niezasadne.

Mając powyższe na uwadze, przychylam się do rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o numerze 2 znajdującego się w budynku
oznaczonym numerem porządkowym 12 w miejscowości Purda, gmina Purda zostanie zawarta z Panią Stanisławą Zieńko.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1185
10 lipca 2017 12:57 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [decyzja_purda_12m2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2017 12:56 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)