Wyniki dzierżawy nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń

Purda, dnia 16 listopada 2018 roku Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń W dniu 16 listopada 2018 roku, o go

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Marcinkowo

Purda, dnia 18 grudnia 2017 roku Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Purda, Silice, Marcinkowo

Purda, dnia 25 września 2017 roku Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Wójt Gminy Purda in

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Purda, dnia 10 lipca 2017 roku INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) Wójt Gminy Purda informuje, ż

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::