Wyniki dzierżawy nieruchomości

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Marcinkowo

Purda, dnia 18 grudnia 2017 roku

 

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie
w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była część nieruchomości gruntowej zabudowanej
o numerze KW OL1O/00131288/2, położonej w obrębie Marcinkowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285/8 o pow. 0,7986 ha, na której posadowione są nieruchomości budynkowe, tj. lokal użytkowy o powierzchni 120,60 m2, położony w budynku
o numerze porządkowym 8, obręb Marcinkowo, gmina Purda.

 

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 1 oferenta, gdyż został spełniony warunek przetargu, tj. wpłata wadium nastąpiła w wyznaczonym terminie, oferent uczestniczył osobiście. Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym nie dopuszczono 0 oferentów.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Najemcą został Pan Sebastian Sarnecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S-INVEST Sebastian Sarnecki z siedzibą przy ul. Dworcowej 27/134, 10-437 Olsztyn, posiadającym NIP 741-191-91-68, REGON 365548502.

Cena wywoławcza czynszu przedmiotu przetargu ustalona przez Wójta Gminy Purda wynosiła 2,00 zł/1 m2 (słownie: dwa złote 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto najwyższą cenę ostateczną w wysokości 2,10 zł/ 1 m2 (słownie: dwa złote 10/100). Do ceny ostatecznej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

 

Sporządziła:

Magdalena Siemieńczuk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2017 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 855
18 grudnia 2017 13:32 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [skan_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_marcinkowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2017 13:31 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)