Wyniki dzierżawy nieruchomości

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń

Purda, dnia 16 listopada 2018 roku

 

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony
do 10 lat
z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń

 

W dniu 16 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony do 10 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń.

 

Przedmiotem przetargu była:

 

  1. działka gruntu numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha o numerze KW OL1O/00075090/6, położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

Wadium wynosiło 35,77 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 77/100).

Wpłacone zostało 1 wadium.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1 oferenta, gdyż spełnił warunki przetargu, tj. wpłacił wadium w wyznaczonym terminie, wziął udział osobiście w przetargu.

Do uczestniczenia w przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto następującą cenę ostateczną czynszu dzierżawnego: 0,05 zł/1m2 netto rocznie. Dzierżawcą został Pan Marcin Wojciech Wyrzykowski.

 

  1. działka gruntu numer 97/5 o powierzchni 0,0664 ha o numerze KW OL1O/00136858/4, położona w obrębie geodezyjnym Kaborno, gmina Purda.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

Wadium wynosiło 5,31 zł (słownie: pięć złotych 31/100).

Wpłacone zostało 1 wadium.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1 oferenta, gdyż spełnił warunki przetargu, tj. wpłacił wadium w wyznaczonym terminie, wziął udział osobiście w przetargu.

Do uczestniczenia w przetargu nie dopuszczono 0 oferentów.

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto następującą cenę ostateczną czynszu dzierżawnego:  0,05 zł/1m2 netto rocznie. Dzierżawcą została Pani Edyta Maria Makowska.

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2018 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 553
16 listopada 2018 13:42 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_przetargu_16112018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 13:42 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)