Wyniki dzierżawy nieruchomości

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Purda, Silice, Marcinkowo

Purda, dnia 25 września 2017 roku

 

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie
w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 25 września 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego były:

 

  1. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 621/2 o powierzchni 1,1287 ha
    o numerze KW OL1O/00145367/1, położona w obrębie geodezyjnym Purda, gmina Purda
    z przeznaczeniem pod uprawy rolne – oddanie w dzierżawę na okres 9 lat i 10 miesięcy, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 1 oferenta, gdyż spełnił warunki przetargu. W wyniku przeprowadzonego przetargu Dzierżawcą został Pan Mirosław Nosek. Osiągnięto najwyższą cenę ostateczną czynszu dzierżawnego w wysokości 0,05 zł/1m2 netto rocznie. Do ceny ostatecznej czynszu dzierżawnego dolicza się podatek VAT.

 

  1. Część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/2 o powierzchni 0,1200 ha o numerze KW OL1O/00143280/3, położonej w obrębie geodezyjnym Silice, gmina Purda z przeznaczeniem pod uprawy rolne – oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy , cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 1 oferenta, gdyż spełnił warunki przetargu. W wyniku przeprowadzonego przetargu Dzierżawcą został Pan Aleksander Nikodem Regliński. Osiągnięto najwyższą cenę ostateczną czynszu dzierżawnego w wysokości 0,05 zł/1m2 netto rocznie. Do ceny ostatecznej czynszu dzierżawnego dolicza się podatek VAT.

 

  1. Część nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze KW OL1O/00131288/2, położonej w obrębie Marcinkowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285/8 o pow. 0,7986 ha, na której posadowione są nieruchomości budynkowe, tj. lokal użytkowy o powierzchni 120,60 m2, położony w budynku o numerze porządkowym 8, obręb Marcinkowo, gmina Purda z przeznaczeniem na magazyny – oddanie w najem na okres 5 lat, cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 2,00 zł/1m2 netto miesięcznie.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym nie dopuszczono żadnego oferenta, gdyż nie został spełniony warunek przetargu, tj. wpłata wadium nie nastąpiła w wyznaczonym terminie.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.09.2017r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2017 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 908
25 września 2017 13:18 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [skan_informacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 13:18 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)