Wyniki dzierżawy nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Purda, dnia 10 lipca 2017 roku

 

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 10 lipca 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11a w Urzędzie Gminy w Purdzie
(woj. Warmińsko-Mazurskie) I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony na okres 11 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń:

 

  1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha o numerze KW OL1O/00075090/6, położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda.

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym, gdyż nie zostało wpłacone żadne wadium, nikt nie przystąpił do przedmiotowego przetargu.

 

  1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/35 o powierzchni 0,4116 ha o numerze KW OL1O/00075090/6, położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 1 oferenta, gdyż spełniał warunki przetargu, tj. wpłacił wadium w wyznaczonym terminie, wziął udział osobiście w przetargu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Dzierżawcą został Pan Marcin Wojciech Wyrzykowski, osiągając najwyższą cenę ostateczną dzierżawy w kwocie 0,05 zł/1m2 netto rocznie. Do ceny dzierżawy dolicza się podatek VAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 876
10 lipca 2017 12:52 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [wyniki_przetarg_dzierzawa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2017 12:52 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)