Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do trzech lat.

 

W dzierżawę:

 

 1. Nowa Kaletka - część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0010 ha oznaczonej jako działka gruntu numerem ewidencyjnym 250/1 o powierzchni 1,2400 ha, opisanej
  w KW OL1O/00139736/4 jako nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem
  na prowadzenie działalności handlowo-usługowej,
 • minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawy:  86,10 zł brutto (w tym VAT), płatny do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry bez wezwania.

 

W najem:

 

 1. Butryny - część nieruchomość budyniowej o powierzchni użytkowej 25,70 m2, położonej w budynku o numerze porządkowym 15 w Butrynach, gmina Purda, posadowionym na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym
  186 o powierzchni 0,1300 ha, opisanej w KW OL1O/00124143/2 jako nieruchomość budynkowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej,
 • minimalna wysokość miesięcznego czynszu najmu: 110,64 zł brutto
  (w tym VAT), płatny do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry bez wezwania.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy upływa z dniem 9 marca 2017 roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy w Urzędzie Gminy w Purdzie od dnia
26 stycznia 2017 roku do dnia 16 lutego 2017 roku.

 

 

 

Purda, dnia 26 stycznia 2017r.

 

Sporządziła:

Magdalena Dawidczyk

tel. 89 522 89 62

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2017 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 1746
26 stycznia 2017 09:06 (Martyna Gołaszewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2017 09:05 (Martyna Gołaszewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 stycznia 2017 08:50 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [wykaz_nowa_kaletka_butryny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)