Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu - Butryny

Purda, dnia 3 września 2020 roku

 

 

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 3 września 2020 roku, o godz. 10:00, 11.30, 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była:

 

  1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 28/10 o powierzchni 0,2067 ha, położona w obrębie geodezyjnym Butryny, wchodząca w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW OL1O/00158550/5,

- cena wywoławcza netto 65 483,00 zł.

- Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.

 

  1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 28/11 o powierzchni 0,1895 ha, położona w obrębie geodezyjnym Butryny, wchodząca w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW OL1O/00158550/5,

- cena wywoławcza netto 60 034,00 zł.

- Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.

 

  1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 28/12 o powierzchni 0,2108 ha, położona w obrębie geodezyjnym Butryny, wchodząca w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW OL1O/00158550/5,

- cena wywoławcza netto 66 781,00 zł.

- Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.09.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2020 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 58
03 września 2020 14:11 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [skan_butryny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2020 14:11 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)