Lokale socjalne i komunalne

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego z możliwością adaptacji na lokale komunalne w miejscowości Marcinkowo

 

Purda, dnia 5 czerwca 2018 roku

 

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu

pomieszczeń wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminnego

z możliwością adaptacji na lokale komunalne w miejscowości Marcinkowo

 

Do tutejszego urzędu wpłynęły cztery wnioski o przydział pomieszczeń, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda z możliwością ich adaptacji na lokale komunalne. Każdy z przedmiotowych wniosków wpłynął w wyznaczonym terminie, tj,. do dnia 30 marca 2018 roku do godz. 15.30, był kompletny, zawierał wymagane załączniki.
Osobami ubiegającymi się o przedmiotowe pomieszczenia są: pani Katarzyna Skerda, pan Stanisław Spała, pan Jan Hamera, pan Krzysztof Zdunek.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie przeprowadzili wizje terenowe obecnie zajmowanych lokali wnioskodawców z czego zostały sporządzone protokoły i notatki służbowe.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji i zapoznaniu się z sytuacją mieszkaniową, rodzinną i materialną osób ubiegających się o dwa wolne pomieszczenia z możliwością ich adaptacji na lokale komunalne w miejscowości Marcinkowo na terenie gminy Purda, Komisja Mieszkaniowa rozstrzyga o przyznaniu w/w pomieszczeń pani Katarzynie Skerda oraz panu Krzysztofowi Zdunek.  

W terminie 14 dni od daty opublikowania rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej nie wpłynęło żadne odwołanie od rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej.

Mając powyższe na uwadze, przychylam się do rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 572
05 czerwca 2018 15:07 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [decyzja_marcinkowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 15:06 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)