Komunikaty

1 STYCZEŃ 2017 R. CENTRALIZACJA VAT

 

 

 Od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT zmienia się sposób wystawiania faktur . (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być traktowane jako odrębni od Gminy Purda podatnicy VAT)

 

NABYWCĄ dla n/w jednostek od 1 stycznia 2017 r. jest:

Gmina Purda

Purda 19

11-030 Purda

NIP: 739-37-56-720

 

ODBIORCĄ faktur wystawionych na w.w. nabywcę są następujące jednostki organizacyjne:

 

Nazwa jednostki organizacyjnej

Adres do korespondencji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim

 

Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach

Butryny 1 A, 10-687 Olsztyn

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Purda 12, 11-030 Purda

 

Szkoła Podstawowa w Szczęsnym

Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn

 

Publiczne Przedszkole „Jarzębinki”
w Klewkach

Klewki 13 A, 10-687 Olsztyn

 

Przedszkole w Nowej Wsi

Nowa Wieś 16, 11-030 Purda

 

Gimnazjum w Purdzie

Purda 23, 11-030 Purda

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie

 

Purda 96, 11-030 Purda

                                                                                                    Wójt Gminy Purda

                                                                                                        Piotr Płoski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Budżetu i Finansów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Poplawska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2016 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Zawadzka
Ilość wyświetleń: 1662
08 grudnia 2016 14:06 (Iwona Zawadzka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2016 13:57 (Iwona Zawadzka) - Skopiowanie wiadomości - 1 STYCZEŃ 2017 R. CENTRALIZACJA VAT