Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o ustaleniu dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Purdzie w dniu 12 czerwca 2020 r.

W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Gminy w Purdzie będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 7.30 - 12.30

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Purda, 25 lutego 2020 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 28 s

Informacja dotycząca rejestru danych kontaktowych

Kategoria sprawy: Rejestr Danych Kontaktowych Komórka odpowiedzialna: Ewidencja Ludności Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Purdzie, pokój nr 6 Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania. Kto może...