Otwarty konkurs ofert

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Purda ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoo i o wolontariacie.

  1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy zgłaszać – na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. godz. 9.00. Zgłoszenia należy przesłać na adres Gminy Purda, Purda 19, 11-030 Purda, złożyć
    w BOI (parter, pokój 1) lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@purda.pl. Decyduje data i godzina wpływu.
  2. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie gminy Purda lub działające na rzecz społeczności gminy.
  3. Liczba osób wskazanych przez organizacje pozarządowe nie może przekroczyć
  4. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Gminy Purda w Purdzie.
  5. Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych odbędzie się w dniu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji, w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu.
  6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
  7. Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej na koszt własny członków.
  8. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-08-13
Dokument wytworzony przez: Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Czarniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2018 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 378
24 sierpnia 2018 14:02 Tomasz Czarniewski - Dodanie załącznika [zarzadzenie__powolanie_komisji_konkursowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2018 12:51 Tomasz Czarniewski - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze__ngo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2018 12:50 Tomasz Czarniewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::