Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY PURDA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę na terenie Gminy Purda.

1. Rodzaje zadania

1.1. Zadanie będzie polegało na zwiększeniu efektywności wykonywanych działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne poprzez zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i wyposażenia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-07-30
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2018 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 465
31 lipca 2018 11:30 Tomasz Czarniewski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 11:30 Tomasz Czarniewski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 11:29 Tomasz Czarniewski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::