Aktualności

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda - 28 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713./  zwołuje na wniosek Wójta Gminy Purda
XXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020r. o godz. 16:00 w hali sportowej w Marcinkowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2031.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2020.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2020 roku"
7.Zakończenie obrad.

    INFORMACJA

 W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego mając na uwadze  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,  oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Purda.
 Mając powyższe na względzie informuję, że Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się bez udziału mieszkańców. Proszę również Sołtysów o pozostanie w domach i korzystanie z udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.
Sesja Rady Gminy Purda dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.purda.pl zakładka transmisje sesji lub www.purda.pl zakładka rada gminy →transmisje sesji.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Purda
                                                                                       /-/ Jolanta Wilga

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2020 20:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Zawadzka
Ilość wyświetleń: 243
25 kwietnia 2020 20:11 (Iwona Zawadzka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2020 20:11 (Iwona Zawadzka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2020 20:10 (Iwona Zawadzka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)