Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda w obrębie geodezyjnym Klewki

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda w obrębie geodezyjnym Klewki.

1 STYCZEŃ 2017 R. CENTRALIZACJA VAT

Od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT zmienia się sposób wystawiania faktur . (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dnia 30 grudnia 2016 r. Starosta Olsztyński wydał decyzję Nr Pur/110/2016 na rzecz Gminy Purda, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Budowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały - DK 16".

Ogłoszenie dotyczące możliwości usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Informuję, że ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.- o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz 2249) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczące możliwości usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia: art. 83 f. w ust. 1, pkt 3a) drzew lub krzewów, które...