Samodzielne stanowisko ds. Kadr

Stanowiska

Inspektor ds. Kadr

Informacje

Inspektor ds. Kadr - Justyna Surowiecka

tel. 89 522 89 64
j.surowiecka@purda.pl

Do zadań Stanowiska ds. Kadr należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
3) gospodarka etatami i funduszem płac,
4) przygotowywanie zakresów czynności kierowników referatów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników szkół i przedszkoli,
6) prowadzenie rejestru oraz organizowanie szkoleń pracowników Urzędu,
7) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników oraz spraw związanych z praktykami studenckimi i uczniowskimi,
8) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i porządku pracy oraz przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników Urzędu,
9) prowadzenie spraw dotyczących dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
10) Nadzór spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dokumenty

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Zawadzka
Ilość wyświetleń: 4138
02 czerwca 2020 08:09 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. Kadr.
02 czerwca 2020 08:08 (Justyna Marchewka) - Usunięcie stanowiska: Młodszy Referent ds. Kadr (zastępstwo).
13 listopada 2019 12:54 (Justyna Marchewka) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. Kadr.