Samodzielne stanowisko ds. Kadr

Stanowiska

Młodszy Referent ds. Kadr (zastępstwo)

Informacje

Młodszy Referent ds. Kadr (zastępstwo) - Anna Studenna

tel. 89 522 89 64
a.studenna@purda.pl

Inspektor ds. Kadr

Podinspektor ds. Kadr

Do zadań Stanowiska ds. Kadr należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
3) gospodarka etatami i funduszem płac,
4) przygotowywanie zakresów czynności kierowników referatów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników szkół i przedszkoli,
6) prowadzenie rejestru oraz organizowanie szkoleń pracowników Urzędu,
7) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników oraz spraw związanych z praktykami studenckimi i uczniowskimi,
8) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i porządku pracy oraz przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników Urzędu,
9) prowadzenie spraw dotyczących dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
10) Nadzór spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dokumenty

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Zawadzka
Ilość wyświetleń: 3547
30 sierpnia 2019 09:43 Justyna Marchewka - Aktualizacja danych stanowiska: Młodszy Referent ds. Kadr (zastępstwo).
30 sierpnia 2019 09:42 Justyna Marchewka - Dodanie stanowiska: Młodszy Referent ds. Kadr.
30 sierpnia 2019 09:41 Justyna Marchewka - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. Kadr.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::