Informacja publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1764 ze zm.) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana...