Informacja publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1764 ze zm.) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::