Komunikaty

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Purda

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 684), Wójt Gminy Purda podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwo Marcinkowo, miejscowości: Marcinkowo, Wyrandy, sołectwo Pajtuny, sołectwo Prejłowo, sołectwo Purda, sołectwo Purdka, miejscowości: Kośno, Purda Leśna, Purdka

Świetlica Wiejska w Purdzie, Purda 12B, 11-030 Purda

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

sołectwo Giławy, miejscowości: Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Nerwik, Zaborowo

Świetlica Wiejska w Giławach, Giławy 2C, 11-030 Purda

3

sołectwo Bałdzki Piec, miejscowości: Bałdy, Bałdzki Piec, sołectwo Butryny, miejscowości: Butryny, Pokrzywy, sołectwo Chaberkowo, miejscowości: Chaberkowo, Stara Kaletka, sołectwo Nowa Kaletka, sołectwo Zgniłocha

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach, Butryny 1A, 10-687 Olsztyn

4

sołectwo Klebark Mały, sołectwo Klebark Wielki, sołectwo Patryki, sołectwo Silice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

sołectwo Kaborno, miejscowości: Bruchwałd, Kaborno, Rykowiec, Wygoda, sołectwo Klewki, miejscowości: Biedówko, Klewki, Wojtkowizna, sołectwo Ostrzeszewo, sołectwo Stary Olsztyn, sołectwo Szczęsne, sołectwo Trękus, miejscowości: Kołpaki, Linowo, Trękus, sołectwo Trękusek

Świetlica Wiejska w Klewkach, Klewki 15, 10-687 Olsztyn

6

sołectwo Nowa Wieś, miejscowości: Łajs, Nowa Wieś, Nowy Ramuk, sołectwo Przykop, miejscowości: Kopanki, Nowy Przykop, Przykop

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 9A, 11-030 Purda

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Purda najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

WÓJT GMINY PURDA

 

/ - / Teresa Chrostowska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2019 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kruszyńska
Ilość wyświetleń: 596
24 kwietnia 2019 08:52 (Lucyna Kruszyńska) - Opublikowanie dokumentu.
24 kwietnia 2019 08:52 (Lucyna Kruszyńska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 kwietnia 2019 08:51 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_obwodach.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)