Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Korekta informacji podanych na stronie BIP Gminy Purda dotyczących podstawowej kwoty dotacji za rok 2019 i 2020 na dziecko dla przedszkoli publicznych

Korekta informacji podanych na stronie BIP Gminy Purda dotyczacych podstawowej kowty dotacji za rok 2019 i 2020 na dziecko dla przedszkoli publicznych Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli publicznych wynosi: 2019 rok: 884,24 zł (kwota miesięczna 1001,16 zł minus 116,92 zł - miesięczna kwota dotacji 2019 rok) 2020 rok: 1021,44 zł (kwota miesięczna...

Komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody w Szczęsnem i ustawienia beczkowozów z wodą pitną

W związku z awarią sieci wodociągowej Urząd Gminy w Purdzie informuje, że nastąpiła przerwa w dostawie wody do miejscowości Szczęsne. W związku z powyższym od godziny 12:00 przy ulicy Lawendowej zostanie ustawiony beczkowóz z wodą pitną, drugi natomiast na ulicy Sadowej. Do mieszkańców z osiedla przy torach (kolonia) woda...

KOMUNIKAT W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

KOMUNIKAT Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2020R. Nr GKI.7033.7.2020 Dla mieszkańców miejscowości Nowa Kaletka W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI dostarcza

Informacja o ustaleniu dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Purdzie w dniu 12 czerwca 2020 r.

W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Gminy w Purdzie będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 7.30 - 12.30

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Purda, 25 lutego 2020 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 28 s

Informacja dotycząca rejestru danych kontaktowych

Kategoria sprawy: Rejestr Danych Kontaktowych Komórka odpowiedzialna: Ewidencja Ludności Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Purdzie, pokój nr 6 Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania. Kto może...