Otwarty konkurs ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki postępowania konkursowego ogłoszonego zarządzeniem 97/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 16.06.2020

Realizator konkursu ofert: Urząd Gminy w Purdzie Liczba ofert złożonych w ramach konkursu ofert:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Purda, 7 lipca 2020 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gmi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 202

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Purda, 19 maja 2020 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gmi

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 24 kwietnia 2020 r w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. Na podstawie art....