Otwarty konkurs ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Purda, dnia 20 marca 2018 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Purda ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez orga

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew roku 2019. Na podstawie art. 11 ust. 2 o

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Purda ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Purda przez organizacje pozarządowe...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY PURDA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.