Ochrona środowiska

Wybierz rok

Obwieszczenie RDOŚ - wodociąg i kanalizacja Stary Olsztyn

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Olsztynie, gmina Purda, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 na potrzeby realizacji inwestycji pn:" Budowa gazaciągu wysokiego ciśnienia DN300, MOP 5,5 MPa relacji Bartąg - Wadąg".

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiazek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwziecia na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie przekazano zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Dźwierzuty, o odmowie wstrzymania wykonania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasków ze żwirem z części...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Jarzębinki" w Klewkach - szczegóły w zakładce Ogłoszenia o naborze::Konkurs na stanowisko urzędnicze Młodzego referenta ds. Kadr - szczegóły w zakładce Ogłoszenia o naborze::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Jarzębinki" w Klewkach - szczegóły w zakładce Ogłoszenia o naborze::Konkurs na stanowisko urzędnicze Młodzego referenta ds. Kadr - szczegóły w zakładce Ogłoszenia o naborze::