Ochrona środowiska

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie przekazano zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Dźwierzuty, o odmowie wstrzymania wykonania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasków ze żwirem z części...

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Wznowione postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasków ze żwirem z części złoża kruszywa naturalnego Gąsiorowo 1 na działce o numerze ewidencyjnym 161 - obręb 0015 Sąpłaty, gmina Dźwierzuty".

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA!!! W dniu 13 czerwca 2019 r. Urząd czynny do godz. 14:00 a dnia 14 czerwca do 13:00. Czas pracy skrócony ze względu na upały.::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA!!! W dniu 13 czerwca 2019 r. Urząd czynny do godz. 14:00 a dnia 14 czerwca do 13:00. Czas pracy skrócony ze względu na upały.::