Lokale socjalne i komunalne

Wybierz rok

Informacja o wolnych pomieszczeniach z możliwością adaptacji na lokale komunalne, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego - Marcinkowo

Wójt Gminy Purda działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących...

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Purda 12/2

Purda, dnia 10 lipca 2017 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 12 w miejscowości Purda, gmina Purda Do tutejszego urzędu wpłynęło dziewięć wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Złożyli...

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda

Purda, dnia 12 czerwca 2017 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne, gmina Purda Do tutejszego urzędu wpłynął jeden wniosek o przydział przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Złożyła...

Bezczynszowe mieszkanie czeka na nowych lokatorów!!! Giławy

Bezczynszowe mieszkanie czeka na nowych lokatorów!!! Podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym budynku mieszkalnym o numerze porządkowym 20, położonym w miejscowości Giławy na terenie Gminy Purda ! Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi ok. 71 m2. W jego skład wchodzi: korytarz, kuchnia, 2 pokoje, łazienka...

Informacja o wolnych lokalach komunalnych - Purda, Szczesne

Wójt Gminy Purda działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1610) oraz Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM - PATRYKI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Purda, Szczęsne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t. j.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 t. j.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda

Purda, dnia 5 grudnia 2016 roku Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego o numerze 18 znajdującego się w budynku 4A w miejscowości Klewki, gmina Purda Do tutejszego urzędu wpłynęły dwa wnioski o przydział lokalu socjalnego. Złożyli je: Pan Piotr Wallendszus oraz Pani Joanna...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::XI sesja Rady Gminy Purda - 27 czerwca 2019 r. godz. 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::XI sesja Rady Gminy Purda - 27 czerwca 2019 r. godz. 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::