Ochrona środowiska

Wybierz rok

INFORMACJA dot. gospodarki odpadami na terenie gminy Purda

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy jest firma: REMONDIS OLSZTYN Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie i adresem ul. Partyzantów 3, 10 - 522 Olsztyn. Miejscem zagospodarowania wszystkich odpadów z terenu gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynie Sp. zo.o (ZGOK) Osiągnięty...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::