Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Plan Pracy Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na 2020 rok:

I Kwartał:
1. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 r.
2. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2020.
3. Udział w posiedzeniach sprawozdawczych jednostek OSP na terenie gminy Purda, oraz analiza działalności tych jednostek.
4. Współpraca urzędu gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym omówienie sprawozdania z realizacji zadań określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
5. Analiza potrzeb szkół i przedszkoli na terenie gminy Purda.
6. Informacja na temat organizacji prac społeczno-użytecznych, itp. w ramach współpracy z Urzędem Pracy w Olsztynie.

II Kwartał:
1. Działalność GKRPA w Purdzie.
2. Działania promocyjne Gminy – Urzędu Gminy.
3. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Purda, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
4. Informację z organizacji zajęć kulturalno-sportowych.
5. Analiza problemów sołectw w gminie Purda.

III Kwartał:
1. Działalność GOK w Purdzie.
2. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie.

IV Kwartał:
1. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przez GOPS (przygotowanie do zimy).
2. Plany organizacji zawodów sportowych na 2021 rok.
3. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2020 r.
4. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2021.

Ponadto wykonywanie zadań zleconych przez Radę Gminy Purda, sprawy różne zgłaszane do Komisji, opiniowanie materia łów sesyjnych, współpraca z komisjami stałymi Rady Gminy Purda.

Skład

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

członek

członek

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 48842
25 września 2020 13:14 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
22 września 2020 14:16 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
25 sierpnia 2020 09:48 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.