Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Plan Pracy Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na 2019 rok:

I Kwartał:
1. Przygotowanie planu pracy na 2019 rok.
2. Współpraca Urzędu Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym omówienie sprawozdania z realizacji zadań określonych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Działalność GKRPA w Purdzie.
4. Działalność GOK w Purdzie.
5. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie.

II Kwartał:
1. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przez GOPS w Purdzie.
2. Analiza potrzeb szkół i przedszkoli.
3. Informacja na temat organizacji prac społeczno-użytecznych, robót publicznych itp. w ramach współpracy z Urzędem Pracy w Olsztynie.
4. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Purda, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

III Kwartał:
Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy.

IV Kwartał:
1. Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy.
2. Działania promocyjne Urzędu Gminy.

Ponadto wykonywanie zadań zleconych przez Radę Gminy Purda, sprawy różne zgłaszane do Komisji, opiniowanie materia łów sesyjnych, współpraca z komisjami stałymi Rady Gminy Purda.

Skład

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

członek

członek

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 40984
16 stycznia 2020 08:21 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
08 stycznia 2020 08:15 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.
08 stycznia 2020 08:14 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.