Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
1. Styczeń -Przygotowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
2. Luty - Kontrola środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
3. Marzec - Kontrola wybranych inwestycji wraz z realizacją.
4. Kwiecień - Kontrola stanu dróg gminnych oraz zakupu materiałów na naprawę dróg gminnych w 2020 r.
5. Maj - Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Przygotowanie opinii z wykonania budżetu za 2019 r. oraz skierowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Purda.
6. Czerwiec - Kontrola zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Purdzie.
7. Lipiec, sierpień --------------
8. Wrzesień - Kontrola realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wykorzystania majątku gminnego oraz środków finansowych pochodzących z budżetu gminy w 2019 i 2020 roku.
9. Październik - Kontrola dowozów dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021(przeprowadzenie przetargu i realizacja dowozów).
10. Listopad - Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2021 rok.
11. Grudzień - Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku. Przygotowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

Ponadto Komisja zajmuję się bieżącymi sprawami należącymi do jej kompetencji oraz zadaniami zleconymi przez Przewodniczącą Rady oraz Radę Gminy.

Skład

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

członek

członek

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 48845
25 września 2020 13:14 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
22 września 2020 14:16 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
25 sierpnia 2020 09:48 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.