Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
1. STYCZEŃ 2019 r. - Przygotowanie planu pracy Komisji na 2019 r.
2. LUTY 2019 r. - Kontrola zasadności zwrotu przez Gminę Purda części dotacji przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie przez Stowarzyszenie HELPER w Olsztynie Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie i Prejłowie.
3. MARZEC 2019 r. - Kontrola funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.
4. KWIECIEŃ 20198 r. - Konrola stanu dróg na terenie Gminy Purda.
5. MAJ 2019 r. - Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Przygotowanie opinii z wykonania budżetu za 2018 r. oraz skierowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Purda.
6. CZERWIEC 2019 r. - Kontrola funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.
7. LIPIEC i SIERPIEŃ 2019 r.. -------------
8. WRZESIEŃ 2019 r. - Kontrola przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020.
9. PAŹDZIERNIK 2019 r. - Kontrola funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
10. LISTOPAD 2019 r. - Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2020 r.
11. GRUDZIEŃ 2019 r. - Przygotowanie sprawozdania z pracy za 2019 rok.

Ponadto Komisja zajmuję się bieżącymi sprawami należącymi do jej kompetencji oraz zadaniami zleconymi przez Przewodniczącą Rady oraz Radę Gminy.

Skład

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

członek

członek

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 40972
16 stycznia 2020 08:21 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
08 stycznia 2020 08:15 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.
08 stycznia 2020 08:14 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.