Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Wójt Gminy Purda ogłasza II przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Wójt Gminy Purda ogłasza II przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFi

Wójt Gminy Purda ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFi. Oferty na postępowanie przetargowe należy składać w siedzibie zbywającego: Urząd Gminy w Purdzie 11-030 Purda 19, pokój nr 1 do dnia 06.02.2017 r. do godz. 12:00

Przebudowa istniejących kotłowni C.O w budynku SP w Szczęsnem oraz SP w Butrynach.

Przetarg na przebudowę istniejących kotłowni C.O w budynku SP w Szczęsnem oraz SP w Butrynach

Prztarg na odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Purda

Ogłoszenie nr 350013 - 2016 z dnia 2016-11-23 r. Purda: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Purda OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 10 lat z roczną karencją w spłacie, w wysokości 1 390 000 zł

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 10 lat z roczną karencją w spłacie, w wysokości 1 390 000 zł

Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA!!! Zmiana terminu VII sesji Rady Gminy Purda!! Sesja odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.::UWAGA!!! Zmiana terminu VII sesji Rady Gminy Purda!! Sesja odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.::