Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Wójt Gminy Purda ogłasza III przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Wójt Gminy Purda ogłasza II przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Wójt Gminy Purda ogłasza II przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFI

Przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych sieci WiFi

Wójt Gminy Purda ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie elementów aktywnych si

Przebudowa istniejących kotłowni C.O w budynku SP w Szczęsnem oraz SP w Butrynach.

Przetarg na przebudowę istniejących kotłowni C.O w budynku SP w Szczęsnem oraz SP w Butrynach

Prztarg na odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Purda

Ogłoszenie nr 350013 - 2016 z dnia 2016-11-23 r. Purda: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Purda OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejs...

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 10 lat z roczną karencją w spłacie, w wysokości 1 390 000 zł

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres do 10 lat z roczną karencją w spłacie, w wysokości 1 390 000 zł

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::