Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Klewki

Purda, dnia 29 września 2017 roku Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 29 września 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się II przet

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Purda, dnia 22 czerwca 2017 roku INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

INFORMACJA O WYNIKU IV PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - BUTRYNY

Purda, dnia 20 czerwca 2017 roku INFORMACJA O WYNIKU IV PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - KLEBARK WIELKI

Purda, dnia 13 kwietnia 2017 roku INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

Purda, dnia 19 października 2016 roku INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Mini