Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Chaberkowo

Wójt Gminy Purda działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania...