Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powtórne konsultacje społeczne w sprawie zmiany rozkładu jazdy linii nr 105 Borkowskiego - Klewki

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 07 luty 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rozkładu jazdy linii nr 105 Borkowskiego-Klewki, Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXLIV/180/2017...

Konsultacje społeczne - Aktualizacja koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem.

W załączniku pismo ws. konsultacji z interesariuszami dokumentu Aktualizacja koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem. Link do ankiety: https://forms.gle/RYKMRTvdk7F3fFrH9

Analiza lokalizacji parkingów P&R – konsultacje społeczne

Zapraszamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących lokalizacji parkingów Park&Ride (P&R). Konsultacje dotyczą lokalizacji parkingów w całym Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyn (obejmującym obszar Olsztyna oraz Gmin Barczewo, Stawiguda, Dywity, Jonkowo, Purda i Gietrzwałd). Celem konsultacji...

Konsultacje społeczne w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

Wójt Gminy Purda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi...

Konsultacje społeczne w sprawie założeń do analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym

Analiza lokalizacji parkingów P&R – konsultacje społeczne Zapraszamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących lokalizacji parkingów Park&Ride (P&R). Konsultacje dotyczą lokalizacji parkingów w całym Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyn (obejmującym obszar Olsztyna oraz Gmin...