Rejestr instytucji kultury

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Purda, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w...