Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie RDOŚ - wodociąg i kanalizacja Stary Olsztyn

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starym Olsztynie, gmina Purda, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 na potrzeby realizacji inwestycji pn:" Budowa gazaciągu wysokiego ciśnienia DN300, MOP 5,5 MPa relacji Bartąg - Wadąg".

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiazek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwziecia na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty dot. niezałatwienia w terminie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na "Wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasków ze żwirem z części złoża kruszywa naturalnego Gąsiorowo 1..."

Obwieszczenie Wójta Gminy Dźwierzuty

Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie przekazano zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Dźwierzuty, o odmowie wstrzymania wykonania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasków ze żwirem z części...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::