Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o godzinach rozpoczęcia pacy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Purda w dniu 13 października 2019 r.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Purda Podaje się do publicznej wiadomości, że obwodowe komisje wyborcze powołane w związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynają pracę w dniu 13 października...

Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców

Wójt Gminy Purda informuje o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w dniach od 23 września do 7 października...

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów

ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Purda miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospo

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ NA CZŁONKÓW OKW

INFORMACJA Wójta Gminy Purda z dnia 13 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Purda obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych...