System Informacji Przestrzennej Gminy Purda

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odnośnik do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pod niżej podanym linkiem znajdują się miejscowe plany zagospodatrowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Purda. https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_purda