Program współpracy

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PURDA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 R.

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.01.2019
Dokument wytworzony przez: Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Współpracy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2019 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Czarniewski
Ilość wyświetleń: 360
29 stycznia 2019 09:54 Tomasz Czarniewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 09:53 Tomasz Czarniewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::