Program współpracy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Purdzie

Przedstawiamy listę rankingową - wynik wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego w o wolontariacie, do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Purdzie. Wybory odbyły się 27 października 2020 r. w Purdzie. Głosowało...

Zebranie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Purdzie

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia terminu zebrania wyborczego przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Pożytk

Projekt ”Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na 2021 rok" - konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 163/2020 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 2 października 2020 r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia ”Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie na kadencję 2020 – 2023

Zarządzenie Wójta Gminy Purda Nr 150/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie na kadencję 2020 – 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017