Otwarty konkurs ofert

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Purda, dnia 20 marca 2018 r.

 


OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Purda ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy zgłaszać – na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 1530.

2. Zgłoszenia należy przesłać na adres Gminy Purda, Purda 19, 11-030 Purda, złożyć w BOI (parter, pokój 1) lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@purda.pl. Decyduje data i godzina wpływu.

3. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Purda lub działające na rzecz społeczności Gminy Purda.

4. Organizacja pozarządowa ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.

5. Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda, odbędzie się w dniu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji, w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu.

6. Za uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

7. Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej odbywa się na koszt własny członków.

8. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

 

Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Współpracy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2019 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 348
21 marca 2019 08:33 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_do_ogloszenia_o_naborze_czlonkow_do_komisji_konkursowej. docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2019 08:30 (Justyna Marchewka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)