Wybory Sołeckie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory Sołtysa Sołectwa Przykop - 5 lutego 2020 r. godz. 17.00

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Przykop Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019