Komisja Budżetu Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Plan pracy Komisji Budżetu na 2020 rok

I Kwartał:
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2031.
2. Zapoznanie z informacją o działaniach podejmowanych przez wójta gminy w zakresie ściągalności podatkowej i czynszowej.

II Kwartał:
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
2. Zapoznanie się z bieżącym stanem realizacji inwestycji gminnych

III Kwartał:
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
2. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2020 r. oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2031.
3. Zapoznanie się ze stanem realizacji zaplanowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego.

IV Kwartał:
1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za III kwartał 2020 r.
2. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2031.
3. Rozpatrzenie proponowanych przez wójta gminy stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 r.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.


Ponadto formułowanie opinii i wniosków w zakresie spraw zgłoszonych do komisji, opiniowanie projektów uchwał należących do kompetencji Komisji, opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.

Skład

Przewodniczący Komisji Budżetu

członek

członek

członek

członek

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 48830
25 września 2020 13:14 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
22 września 2020 14:16 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
25 sierpnia 2020 09:48 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.