Komisja Budżetu Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Plan pracy Komisji Budżetu na 2019 rok

I Kwartał:
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2031.
2. Zapoznanie ściągalności podatkowej i czynszowej.

II Kwartał:
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2. Zapoznanie się z bieżącym stanem realizacji inwestycji gminnych.

III Kwartał:
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
2. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2019 r. oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2031.
3. Zapoznanie się ze stanem realizacji zaplanowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego.

IV Kwartał:
1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za III kwartał 2019 r.
2. Omówienie i zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na 2019 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie zaproponowanych przez wójta gminy stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 r.
4. Omówienie i zaoponowanie projektu budżetu gminy na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Ponadto formułowanie opinii i wniosków w zakresie spraw zgłoszonych do komisji, opiniowanie projektów uchwał należących do kompetencji Komisji, opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.

Skład

Przewodniczący Komisji Budżetu

członek

członek

członek

członek

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 40983
16 stycznia 2020 08:21 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
08 stycznia 2020 08:15 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.
08 stycznia 2020 08:14 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.